Bu Gizlilik Bildirimi, bu web sitesi aracılığıyla sizin tarafınızdan Iveco S.p.A. 'e (“biz”, “tarafımız” veya “Şirket”) sağlanan ve Iveco S.p.A. tarafından toplanan kişisel verilerin (“Veriler”), geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak nasıl işleneceğini açıklar. Gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı duymayı taahhüt ediyoruz.

1. VERİLERİ NASIL TOPLUYORUZ

Toplanabilecek, işlenebilecek ve saklanabilecek veriler şunlardır:

Normalde, söz konusu Veriler tarafınızca bize sağlanmış olacaktır, ancak bazı durumlarda, sizinle ilgili Verileri üçüncü bir taraftan veya halka açık kayıtlardan toplayabiliriz. Söz konusu üçüncü taraflardan elde edilen Verileri, bu gizlilik bildiriminde belirtilen uygulamalara göre koruyoruz.

2. 2. VERİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Toplanan veriler, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak tarafımızca işlenebilir:

Veriler, (i), (ii) bentleri kapsamındaki işlemeye ilişkin açık ve meşru menfaatlerimiz ve sözleşme temelinde ve (iii), (iv)'te ayrıntıları verilen pazarlama amaçlarına yönelik açık izninize tabi olmak üzere toplanır ve işlenir. İzin vermiş olmanız durumunda bu izni istediğiniz zaman geri çekebileceğinizi lütfen unutmayın.

Veriler, BT sistemleri dahilinde elektronik olarak ve kağıt formunda manuel olarak işlenebilir. Veriler tüm yaşam döngüsü boyunca işlenecek ve saklanacak, aynı zamanda tarafsızlık, yasaya uygunluk ve şeffaflık ilkelerine ve yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak veri güvenliği ve gizliliği sağlanacaktır.

3. VERİ SAĞLANMAMASININ SONUÇLARI

Veri Sağlanması kesinlikle zorunlu değildir. Bununla birlikte, bir hizmetin veya ürünün sağlanması için gerekli olan ve "zorunlu" olarak işaretlenmiş Verilerin sağlanmaması, gerekli hizmeti veya ürünü sağlamamızı engelleyebilir veya gerekli hizmet veya ürünün yetersiz bir şekilde sağlanmasıyla sonuçlanabilir. Diğer taraftan, sunulması "isteğe bağlı" olarak işaretlenmiş Verilerin sağlanmaması, her durumda hizmete erişmenize veya ürünü almanıza izin verecektir.

4. VERİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

Üretim malları sektöründe küresel bir lider olan Iveco Group 'un bir parçasıyız. Veriler, özel sözleşme yükümlülükleri altında olan ve söz konusu verileri yalnızca yukarıda listelenen amaçların yerine getirilmesi için kullanabilecek olan, Avrupa Birliği içinde ve dışında yerleşik, Iveco Group bağlı şirketleri ve iştirakleri, güvenilir harici taraflar, hizmet sağlayıcılar, yetkili bayiler ve distribütörler ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir ve bunlara iletilebilir.

Yasal yükümlülüklere uymak, tarafımızın ve Iveco Group'un güvenliğini tesis etmek ve sürdürmek, tarafımıza ve Iveco Group 'a ait hakları veya malları korumak, Kamu Makamlarının emirlerini yerine getirmek veya adli makamlar önünde haklarımızı kullanmak amacıyla, veriler üçüncü taraflara iletilebilir.

5. VERİLERİNİZİ NASIL AKTARIYORUZ

Yukarıda ayrıntıları verildiği şekilde Veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmek için, söz konusu Verilerin bizim adımıza hareket eden kişiler tarafından yönetilen dijital veya fiziksel veri tabanlarında depolanması da dahil olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelere Veri aktarabiliriz. Veri tabanı yönetimi ve Veri işleme, işleme amaçları ile sınırlıdır ve yürürlükteki veri koruma yasalarına ve yönetmeliklerine göre gerçekleştirilir.

Verilerin AEA dışına aktarılması durumunda, Şirket, diğer tedbirlere ek olarak, kişisel verilerin AEA dışına aktarılması için yürürlükte olan ve AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş Standart Veri Koruma Maddelerini temel alan sözleşmeler de dahil olmak üzere, Verinin yeterince korunmasını garanti etmek için sözleşmeye dayalı tüm uygun tedbirleri kullanacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TUTULMASI

Geçerli olan durumlarda yasal gereklilikleri ve sözleşme gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece, Verileri sistemlerimizde ve arşivlerimizde saklarız.

Veriler, işlenme amaçları için artık gerekli olmadığında, yasal olarak söz konusu Verileri tutmamız gerekmemesi veya tutmamıza izin verilmemesi şartıyla, silinir veya veri konularının tespit edilmesine izin vermeyen bir biçimde saklanır. Hizmetlerin veya ürünlerin sunulması veya Verilerin işlenmesi ile bağlantılı muhtemel sorumluluk ile ilgili çıkarlarımızı korumak için gerekli olabileceğinden, Verileri daha uzun bir süre saklamaya devam edebiliriz.

Pazarlama amaçları için işlenen veriler, onayınızı geri çekinceye kadar ve her halükarda, yukarıda belirtilen ilkelere ve ilgili Gizlilik Makamlarının bu konuda sağladığı yönergelere uygun olarak korunacaktır.

7. VERİ KONTROLÖRÜ

Tescil edilmiş şirket merkezi vai Puglia 35, 10156 Torino (Italy) adresinde bulunan Iveco S.p.A., bu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde topladığı, işlediği ve kaydettiği Verilerin Kontrolörüdür.

8. VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler tarafından tanımlanan haklarınızı kullanabilirsiniz, bu haklar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Yukarıda belirtilen hakları, aşağıdaki şekilde bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz:

Tarafımıza bir talep göndermeniz durumunda, kimliğinizi doğrulamak ve gerekirse sizinle iletişime geçmek için sizden ek kişisel bilgiler almamız gerekebilir. Bu bilgiler, halihazırda elimizde bulundurduğumuz diğer Verilerle birlikte, geçerli yasaların gerektirdiği şekilde talebinizi karşılamak üzere işlenecektir. Gerektiğinde, talebinizi karşılamak için, bazı bilgiler, Iveco Group içinde veya dışında bulunan, Verilerinizin veri işleyicileri olarak hareket eden diğer şirketlere aktarılabilir. Verileriniz, talebinizi değerlendirmek ve ele almak için gerekli süre boyunca işlenecek, daha sonra Verileriniz, talebin doğru ve zamanında ele alındığını göstermemize olanak tanıyan uygun bir süre boyunca arşivlenecektir.

9. BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE YAPILACAK GÜNCELLEMELER

Bu Gizlilik Bildirimi ocak 2022'de güncellenmiştir. Değişen yasal gereksinimleri veya işleme faaliyetlerimizi yansıtacak şekilde, Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme veya güncelleme hakkımız saklıdır. Tüm güncellemeler tarafımızca bu web sitesinde yayınlanacak ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Verilerinizi nasıl koruduğumuzu öğrenmek için bu Gizlilik Bildirimini düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.